Autor Tomáš Kotlaba

O autorovi

Čo ovplyvňuje ceny nehnuteľností

Čo ovplyvňuje ceny nehnuteľností?

Zdražovanie nehnuteľností je nielen v súčasnosti často diskutovanou témou. Je prirodzené, že človek, ktorý nehnuteľnosť predáva, ju chce predať za čo najviac. Rovnako ako fakt, že kupujúci sa snažia zaplatiť čo najmenej. Čo všetko ale reálne ovplyvňuje ceny domov, bytov či pozemkov? Najzákladnejším faktorom je pomer dopytu a ponuky. Ak dopyt prevyšuje ponuku, ceny stúpajú. V prípade, že ponuka...

O-com-je-aml-zakon-v-realitach

O čom je AML zákon v realitách

Pri predaji nehnuteľnosti ide väčšinou o veľkú sumu peňazí. U predávajúcich i kupujúcich sa nejedná o každodenný obchod. Aby sa predišlo podvodom spojeným (nielen) s realitnými obchodmi, je v platnosti zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Jeho hlavnou úlohou je zabraňovať tzv. „praniu špinavých peňazí“. V každodennej praxi sa často používa aj...