Filip Sylvestr

ako pracujem

Kontaktujte ma!

+421 904 947 599

Pripravte si odpovede na moje otázky

Akú konkrétnu nehnuteľnosť chcete predať/prenajať?
Aké máte písomné podklady k predaju Vašej nehnuteľnosti?
Kúpnu zmluvu, katastrálnu mapu....dedičské osvedčenie...
Ako veľmi Vám to ponáhľa? Inak povedané : koľko potrebujete času na to, aby sme zrealizovali predaj/prenájom?
Máte predstavu o cene Vašej nehnuteľnosti – minimum a maximum?
Premyslite si, prosím miesto nášho stretnutia : u Vás doma, u nás v kancelárii alebo na dobrej káve niekde pri Dunaji?

Naše stretnutie na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase

Na našom stretnutí si prejdeme všetky možnosti predaja a našej vzájomnej spolupráce vrátane mojej odmeny za prácu
Stanovíme si termíny , možnosti prezentácie Vašej nehnuteľnosti a spôsoby predaja
Dohodneme si prehliadku Vašej nehnuteľnosti
Nastavíme si cenu nehnuteľnosti
Dohodneme si termín podpisu Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti u nás v kancelárii
Zodpovieme si Vašej otázky

Stretnutie u nás v kancelárii

Je potrebné na to, aby sme si všetko, na čom sme sa dohodli, dali „na papier“.
Prečo?
Nielen preto, že to vyžaduje súčasná platná legislatíva, ale z môjho pohľadu najmä preto, že „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“!

A teraz môžeme pristúpiť k foteniu Vašej nehnuteľnosti

Táto časť je naozaj veľmi dôležitá.
Preto je potrebné nehnuteľnosť dobre pripraviť. Upraviť pozemok alebo interiér tak, aby klient, ktorý nehnuteľnosť vidí po prvýkrát, získal ten správny dojem, pocit.
Prečo?
Pretože každá kúpa je emócia.
A istotne budete radi, ak tá prvá emócia z Vami ponúkanej nehnuteľnosti bude pre potenciálneho klienta - kupujúceho pozitívna. Niekomu z Vás budú vyhovovať iba fotografie, iný klient bude mať požiadavku na videoprezentáciu. Môžete si vybrať. Je to na Vás.
Po tejto fáze prichádza na rad zaradenie Vašej nehnuteľnosti do tzv. „verejnej ponuky“ a tiež práca s ponúkanou nehnuteľnosťou marketingovými nástrojmi.

Prezentácia Vašej nehnuteľnosti a jej prehliadky

Už máme za sebou zopár „krokov“ a teraz, čo s tým všetkým urobíme?

Budem Vašu nehnuteľnosť ponúkať: klientom, ktorí sú v našej databáze evidovaní ako „dopytujúci sa klienti“, prostredníctvom realitných serverov, osobných kontaktov, informačných e-mailov, letákov.. možností je viac a pri každej nehnuteľnosti sa snažím vybrať tú najvhodnejšiu.

Prehliadky Vašej nehnuteľnosti so záujemcami : túto časť plne preberám na seba. Klientovi sa snažím zodpovedať všetky jeho otázky a v prípade, že sa kupujúci rozhodne pre kúpu tej Vašej nehnuteľnosti, začína sa nový proces : proces vyjednávania podmienok kúpnej zmluvy.

Rezervačná zmluva a depozit

Každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti podpisuje v našej realitnej kancelárii „Dohodu o zložení zálohy“. Jedná sa o trojstrannú „Dohodu..“, ktorú podpisujete Vy ako predávajúci, záujemca o kúpu nehnuteľnosti ako kupujúci a oprávnený zástupca Broker Consulting, v tomto prípade som to ja.

Na základe tejto trojstrannej dohody záujemca – kupujúci uhradí tzv. „rezervačný poplatok“. Týmto spôsobom kupujúci záväzne deklaruje svoj záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti. Samozrejme, tento „rezervačný poplatok“ je súčasťou kúpnej ceny a započíta sa na kúpnu cenu.

Následne si všetky zmluvné strany ujasnia financovanie kúpy nehnuteľnosti. Častokrát totiž kupujúci potrebuje pomôcť s hypotekárnym úverom . Vieme mu ponúknuť hypotekárneho špecialistu.

Potrebuje kupujúci znalecký posudok? Spolupracujeme so súdnym znalcom z odboru stavebníctva.

Má Váš kupujúci vlastné zdroje financovania a potrebuje realizovať kúpu Vašej nehnuteľnosti prostredníctvom úschovy?

Úschovu je možné bezplatne zaistit u našej spoločnosti.

Kúpna zmluva? Áno, aj tá súčasťou našej spolupráce.

Naše interné právné oddelenie nám vyhotoví „návrh kúpnej zmluvy“, ktorú zašleme všetkým účastníkom.

K tejto kúpnej zmluve sa následne vyjadrí kupujúci a Vy ako predávajúci a doplníme do nej všetky potrebné náležitosti.

Po podpise kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a úhrade kúpnej ceny buď prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo účtu úschovy podáme návrh na vklad vlastníckeho práva.

Nebojte, sa, už ste vo finále! 😊

Po povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností dôjde k jej...

...fyzickému odovzdaniu do užívania kupujúcich (a teraz už nových vlastníkov)

Vaša nehnuteľnosť už vlastne v tejto chvíli nie je „Vaša“, pretože Vy už máte svoje peniažky a kupujúci má už teraz svoju nehnuteľnosť, ale zatiaľ iba „na papieri“. Preto je potrebné odovzdať mu ju do užívania.

Osobne.

Preto sa všetci spoločne stretneme v nehnuteľnosti a spíšeme „Odovzdávajúci protokol“, do ktorého zapíšeme stavy meračov jednotlivých médií ako i stav nehnuteľnosti (či je nehnuteľnosť odovzdaná v stave, na akom ste sa v kúpnej zmluve vzájomne dohodli).

A čo dodať na záver?

Verím, že ste boli s mojimi službami spokojní 😊

A ak máte pre mňa podnety pre ďalšie zlepšenie mojej práce, poteším sa, ak mi ich poviete.

Pretože ja sa rád zlepšujem 😊