MARTIN LIPTÁK

Ako pracujem v dnešnej dobe?

ON-LINE postup pri predaji Vašej nehnuteľnosti

Kontaktujte ma a dohodneme videohovor.

+421 918 813 973 , martin.liptak@bcas.sk

Videohovor nahradí klasickú úvodnú schôdzku

Som pripravená pre videohovor vybrať aplikáciu, ktorá Vám bude najviac vyhovovať - Skype, Jitsi, WhatsApp, Zoom, Viber a podobne

V priebehu videohovoru preberieme Vaše potreby

Akú konkrétnu nehnuteľnosť chcete predať/prenajať?
Aké máte písomné podklady k predaju Vašej nehnuteľnosti?
Kúpnu zmluvu, katastrálnu mapu....dedičské osvedčenie...
Ako veľmi Vám to ponáhľa? Inak povedané: koľko potrebujete času na to, aby sme zrealizovali predaj/prenájom?
Máte predstavu o cene Vašej nehnuteľnosti – minimum a maximum?

Na našom on-line stretnutí si prejdeme

Možnosti našej vzájomnej spolupráce.
Stanovíme si termíny, možnosti prezentácie Vašej nehnuteľnosti a spôsoby predaja.
Preberieme odmenu za moju prácu.
Nastavíme si cenu nehnuteľnosti.
Dohodneme si termín podpisu Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti
Zodpoviem na všetky Vaše otázky.

Elektronicky Vám zašlem návrh našej dohody

Je potrebné na to, aby sme si všetko, na čom sme sa dohodli, dali „na papier“.
Prečo?
Nielen preto, že to vyžaduje súčasná platná legislatíva, ale z môjho pohľadu najmä preto, že „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“!

Ani v dnešnej dobe nemôžeme zľaviť z profesionálnej prezentácie

Pre predaj je táto časť naozaj veľmi dôležitá.
Aby sme postup urobili čo najbezpečnejší, bude potrebné Vaša aktívna spolupráca.
Poprosím Vás o vyfotenie Vašej nehnuteľnosti a zaslanie fotiek. Ja i profesionálny fotografov si urobíme predstavu pred samotným fotením. To potom prebehne veľmi rýchlo.
Je potrebné nehnuteľnosť dobre pripraviť. Upraviť pozemok alebo interiér tak, aby klient, ktorý nehnuteľnosť vidí po prvýkrát, získal ten správny dojem, pocit.

3D vizualizácia Vášho bytu alebo domu

Každá kúpa je emócia.
A istotne budete radi, ak tá prvá emócia z Vami ponúkanej nehnuteľnosti bude pre potenciálneho klienta - kupujúceho pozitívna.
Takže keď pripravíte jednoduchý nákres pôdorysu Vašej nehnuteľnosti, vytvoríme 3D prezentáciu a vizualizáciu, podľa ktorej si záujemca urobí dokonalú predstavu.

Prezentácia Vašej nehnuteľnosti

Po tejto fáze prichádza na rad zaradenie Vašej nehnuteľnosti do tzv. „verejnej ponuky“ a tiež práca s ponúkanou nehnuteľnosťou marketingovými nástrojmi.
Možností je viac a pri každej nehnuteľnosti sa snažím vybrať tú najvhodnejšiu.
Budem Vašu nehnuteľnosť ponúkať: Klientom, ktorí sú v našej databáze evidovaní ako „dopytujúci sa klienti“. Prostredníctvom realitných serverov, mojich kontaktov, informačných e-mailov.

Záujemcovia o Vašu nehnuteľnosť sa ozývajú

Telefonicky a e-mailom

Zájemcovia sa obracia na našu bezplatnú zákaznickú linku 0800 115 115, alebo na e-mail, takže nám neunikne ani jeden kontakt.
Samozrejme som k dispozícii na svojom telefónnom čísle a e-mailu.

Cez sociálne siete

Dobre zvolenými marketingovými aktivitami získame ďalších záujemcov o Vašu nehnuteľnosť.

ON-LINE komunikácia so záujemcami

Videohovor so záujemcom

V priebehu videohovoru záujemcovi predstavím Vašu nehnuteľnosť.
Využiem všetky prezentačné materiály, ktoré máme k dispozícii - profesionálne fotky, 3D pôdorys, 3D vizualizáciu.
Odpoviem a všetky jeho otázky.

Preverenie záujemcu

To že sa záujemcovi Vaša nemovist páči je len prvý krok.
Ďalší krok je preverenie jeho bonity.
Nastavíme optimálny spôsob financovania.
Pre vás to znamená, že vieme, že záujemca je aj potenciálny kupujúci

Obhliadka nehnuteľnosti

Prehliadky Vašej nehnuteľnosti so záujemcami.
To je prvýkrát, kedy preverený záujemcov navštívi Vašu nehnuteľnosti.
Samozrejmosťou je zdravie a bezpečie všetkých zúčastnených.
V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre kúpu tej Vašej nehnuteľnosti, začína sa nový proces: proces vyjednávania podmienok kúpnej zmluvy.

Rezervačná zmluva a depozit

Každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti podpisuje „Dohodu o zložení zálohy“.
Na základe tejto trojstrannej dohody záujemca – kupujúci uhradí tzv. „rezervačný poplatok“
Týmto spôsobom kupujúci záväzne deklaruje svoj záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti.

Dokončenie obchodu

Kúpna zmluva a prevod nehnuteľnosti

Kúpna zmluva je súčasťou našej spolupráce.
Naše interné právné oddelenie nám vyhotoví „návrh kúpnej zmluvy“, ktorú zašleme všetkým účastníkom.
K tejto kúpnej zmluve sa následne vyjadrí kupujúci a Vy ako predávajúci a doplníme do nej všetky potrebné náležitosti.
Po podpise kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a úhrade kúpnej ceny podáme návrh na vklad vlastníckeho práva.
Po povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností dôjde k jej fyzickému odovzdaniu.

Fyzické odovzdanie do užívania kupujúcich (a teraz už nových vlastníkov)

Vaša nehnuteľnosť už vlastne v tejto chvíli nie je „Vaša“, pretože Vy už máte svoje peniažky a kupujúci má už teraz svoju nehnuteľnosť, ale zatiaľ iba „na papieri“. Preto je potrebné odovzdať mu ju do užívania.
Preto spíšeme „Odovzdávajúci protokol“, do ktorého zapíšeme stavy meračov jednotlivých médií ako i stav nehnuteľnosti.

A čo dodať na záver?

Verím, že ste boli s mojimi službami spokojní

K bezpečnej realizácii celej transakcie som pridala aj bezpečie z hľadiska Vášho zdravia, zdravia Vašich blízkych, záujemcov o kúpu aj svojho.
A ak máte pre mňa podnety pre ďalšie zlepšenie mojej práce, poteším sa, ak mi ich poviete.
Pretože ja sa rád zlepšujem.
V KAŽDEJ DOBE