Ako predať nehnuteľnosť, keď je majiteľom maloleté dieťa

Nedávno som sa stretla s prípadom, keď klienti potrebovali predať dom, kde boli aj maloletí vlastníci. Ide o osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov.

Nehnuteľnosť mohli nadobudnúť napr. dedením alebo darovaním. Zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti maloletými /darovanie, výmena, kúpa, predaj/nie sú v právnickej praxi výnimkou.

V tomto prípade stará mama odkázala v závete dom svojím deťom a vnúčatám. Keď umrela otec sa rozhodol dom predať, nakoľko majú bývanie vyriešené v inom meste a starostlivosť o tento rodinný dom je pre nich záťažou navyše.

Maloleté dieťa v obvyklých prípadoch zastupuje zákonný zástupca.

Predaj nehnuteľnosti však nie je obvyklá záležitosť a treba dodržať určitý postup, pokiaľ nechcete čakať, kým dieťa dovŕši 18 rokov.

Ako teda ďalej, keď sa rozhodnete takúto nehnuteľnosť predať?

  1. treba nájsť kupujúceho
  2. podpísať kúpnu zmluvu
  3. kúpnu zmluvu, rodné listy detí, list vlastníctva, potvrdenie o zriadení účtu pre každé dieťa, treba poslať na súd, so žiadosťou o schválenie právneho úkonu za maloletých.

Hlavným cieľom tohto úkonu je chrániť záujmy maloletých detí. Príslušný súd následne rozhodne, či je predaj v súlade s ich záujmami a nijako ich nepoškodzuje. Obvykle je potrebné dať oceniť predávanú nehnuteľnosť znaleckým posudkom, aby bolo jednoznačné, že sa nehnuteľnosť predáva za primeranú cenu. Peniaze získané predajom patria maloletému a sú poukázané na samostatný účet dieťaťa.

  1. podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností aj s právoplatným rozhodnutím súdu

Pokiaľ by sa robil vklad pred rozhodnutím súdu, kataster by konanie prerušil a vyžiadal si súdom schválenie úkonu. V celom procese treba dodržať zákonné lehoty a takýto proces trvá niekoľko mesiacov.

V každom prípade predať nehnuteľnosť, ktorú vlastní maloleté dieťa je celkom výzva a vyžaduje si okrem iného aj veľkú dávku trpezlivosti aj zo strany kupujúceho aj predávajúceho.

Náš obchod dopadol k spokojnosti všetkých zúčastnených strán a bez problémov.

Súčasťou mojich služieb bola výpomoc  aj s prepisom energií 🙂 kto zažil vie 🙂

Dnes je domček v rekonštrukcii s novou víziou a energiou a nový majiteľ sa teší na letné večerné posedenia na terase v krásnej prírode.

Autor článku: Andrea Rolková

Zdroj foto: freepik.com

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité v súlade s pravidlami používania stránok a spracovania osobných údajov. Pravidlá používania stránok a spracovania osobných údajov