Životné poistenie vs poistné plnenie

Jednou zo základných definícií pre poistné plnenie v životnom poistení je že: „k telesnému poškodeniu musí dôjsť vplyvom vonkajšieho prostredia“.

Možno pre veľa ľudí neznáma definícia, ale veľmi dôležitá, hlavne pri úrazovej časti poistenia.

Pre časť životného poistenia, ktoré sa venuje chorobám je zase veľmi dôležitý pravdivo vypísaný zdravotný dotazník.

V praxi som sa veľakrát stretol s nespokojnosťou klientov s čiastočným, alebo žiadnym poistným plnením zo strany poisťovne.

V drvivej väčšine prípadov bola nespokojnosť klientov neoprávnená a to z viacerých dôvodov.

  • Klienti najčastejšie nemali vôbec pripoistené riziká, na ktoré si chceli uplatniť poistné plnenie.
  • Poistné riziká, ktoré mali dojednané, mali extrémne nízku poistnú  sumu a pri poistnom plnení sa veľmi čudovali prečo im poisťovňa vyplatila len „2,20 €“.
  • Zdravotný stav klientov nezodpovedal vypísanému zdravotnému dotazníku už pri uzatváraní poistnej zmluvy . Najčastejšie, skoro až v alarmujúcom percente 100 % ! sa to týkalo takzvaného bankopoistenia, alebo poistenia úveru. Tu následne nastávali významné problémy pri poistnom plnení.

Na Slovenskom trhu sú poisťovne, ktoré plnia 98,50 % poistných udalostí a keď je všetko ako má byť, nemajú dôvod zadržiavať poistné plnenie. Preto sa pri uzatváraní životného poistenia poraďte so špecialistom v tejto oblasti, ideálne na takého, ktorý vám môže ponúknuť alternatívu viacerých životných poisťovní.

Aby ste vy a vaše rodiny mohli užívať šťastného života 🙂

Martin Lipták

Regionálny riaditeľ Brokerconsulting

Zdroj foto: freepik.com

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité v súlade s pravidlami používania stránok a spracovania osobných údajov. Pravidlá používania stránok a spracovania osobných údajov